Przedszkole nr 18 im. M.Montessori
w Stalowej Woli
O nas

    

   ,,W naszych przedszkolach dzieci mogą wyrażać swe wewnętrzne potrzeby zgodnie ze znamiennym zdaniem: Pomóż mi zrobić to samemu".  
                                                                                      Maria Montessori         Jesteśmy placówką publiczną, charakteryzującą się prowadzoną innowacją pedagogiczną polegającą na pracy w oparciu o z ałożenia pedagogiczne Marii Montessori. Filozofia i myśl pedagogiczna M. Montessori w decydujący sposób wpłynęły na kształt i funkcjonowanie naszej placówki.
           
        Metoda Marii Montessori jest przykładem indywidualnego nauczania i wychowania. Uczenie się i wychowanie stanowią tu nierozerwalną całość. Proces nauczania odbywa się dzięki aktywności własnej dzieci. Dzieci, które kochają się uczyć (bo to leży w ich naturze) będą tu wzrastać w poszanowaniu indywidualnego tempa jak i ze szcególnym uwzględnieniem ich zdolności i predyspozycji. 
        Chcemy dać im szansę optymalnego rozwoju in-telektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego, w naturalnym - zróżnicowanym wiekowo środowisku. Podstawą naszego działania jest
szacunek dla każdego człowieka. 

        W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, w tym dwie grupy pracują w całości w oparciu o założenia pedagogiki M. Montessori, natomiast dwie pozostałe realizują jej elementy. 

                W naszym przedszkolu nie ma obowiązku leżakowania.                    
PRZEDSZKOLE WYRÓŻNIA:

  • grupy zróżnicowane wiekowo (3 - 6 lat)
  • możliwość przebywania wspólnie rodzeństw i kolegów z podwórka
  • specyficzne pomoce dydaktyczne, mające służyć dziecku w poznawaniu otaczającej rzeczywistości
  • integracja dzieci o różnych potrzebach rozwojowych
  • ciekawe i skuteczne metody pracy z dziećmi
  • rodzinna i przyjazna atmosfera.
        
                 
 PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia ruchowe
  • zajęcia logopedyczne
  • religię

 

            
                                                                                                                                                                              

10001000110000001100000010100000100010001010000011000000111111111000100011001100110011001111111110000000110000001000000011001100
O nas
Historia
Personel
Współpraca
O nas
Maria Montessori
Nasza codzienność
Kącik dla rodziców
Ogłoszenia
Galeria
Kontakt